Hoàn thành 90,6% nhiệm vụ thu ngân sách ngành hải quan năm 2021

Tổng cục Hải quan cho biết, thu ngân sách nhà nước toàn ngành từ đầu năm đến ngày 30/9/2021 đạt 285.624 tỷ đồng, bằng 90,6% dự toán được giao, bằng 86,29% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 25,83% so với cùng kỳ năm trước. Đạt được số thu ngân sách nhà nước này là nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu trong 9 tháng vẫn giữ được đà tăng đáng kể 24,4% so với cùng kỳ năm trước.
Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9/2021 ước tính thặng dư 500 triệu USD. Ảnh: Internet
Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9/2021 ước tính thặng dư 500 triệu USD. Ảnh: Internet

Trong tháng 9 năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27 tỷ USD, giảm 0,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 26,5 tỷ USD, giảm 3,1%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 483,2 tỷ USD, tăng mạnh 24,4% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 240,52 tỷ USD, tăng 18,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 242,65 tỷ USD, tăng 30,5%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9/2021 ước tính thặng dư 500 triệu USD. Qua đó, nâng mức thâm hụt trong 9 tháng đầu năm 2021 lên 2,13 tỷ USD.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 9/2021 có tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 38,15 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 20 tỷ USD, giảm 0,1% so với tháng trước; nhập khẩu là 18,15 tỷ USD, giảm 1,5%.

Tính trong 9 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 335,7 tỷ USD, chiếm 69% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 27,9 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp này ước đạt 176,65 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2020 và trị giá nhập khẩu ước đạt 159 tỷ USD, tăng 33,6%.

Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, dầu thô có lượng xuất khẩu trong 9 tháng năm 2021 ước đạt 2,1 triệu tấn, trị giá ước đạt 1.121 triệu USD, giảm 46% về lượng và giảm 14,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Clinke và xi măng có khối lượng xuất khẩu 9 tháng ước đạt 32,7 nghìn tấn, trị giá ước đạt 1.253 triệu USD, tăng 16,3% về lượng và tăng 20,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Gỗ và sản phẩm gỗ có tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 11,1 tỷ USD, tăng 30,9% so với 9 tháng năm 2020.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là xăng dầu các loại với khối lượng nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm ước tính đạt 5,18 triệu tấn, trị giá ước đạt 2,89 tỷ USD, giảm 18,9% về lượng và tăng 13,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với giá trị nhập khẩu ước đạt 53,69 tỷ USD, tăng 19,1%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ước đạt 35,06 tỷ USD, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2020…

Theo: Báo Đấu Thầu Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *