Monthly Archives: Tháng Năm 2022


Thông quan trở lại cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Vào lúc 8 giờ ngày 26/4, Cửa khẩu Bắc Luân 2 (thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã chính thức được mở cửa thông quan hàng hóa trở lại sau 2 tháng bị tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ngày đầu mở cửa trở lại, hàng trăm phương tiện bị ách tắc trước đó đã được làm thủ tục về nước. Trưởng Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, bà Trần Bích Ngọc cho hay, theo kế hoạch, sáng 26/4 lực lượng chức năng của cửa khẩu chỉ cho phương tiện…