PYK – CROSS BORDER LOGISTICS

Luôn đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực giao nhận vận chuyển đường Biên. Sẵn sàng cung cấp nhũng dịch vụ Cross Border tối ưu về chất lượng, tiết kiệm thời gian và chi phí. Xây dựng tuyến hàng Việt – Trung, Trung – Việt chuyên nghiệp, tiện ích và đa phương thức.

— PYK Logistics —

Vì sao chọn PYK Logistics?

Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc thỏa mãn, có quan hệ vững chắc giữa con người với con người, thử thách liên tục để hướng tới một tương lai có ước mơ, để thực hiện và làm hài lòng của khách hàng. PYK Logistics mong muốn tìm kiếm Nhân tài Kiến tạo tương lai.

PYK Logistics đang tìm kiếm nhân tài như Bạn

Hãy để lại Profile (Portfolio) cho chúng tôi và cùng thăng tiến trong sự nghiệp

 06 CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Chuyên viên làm thủ tục hải quan

Lương: 9,5Tr – 14 Tr VND

Vị trí: Bắc Ninh


Chuyên viên làm thủ tục hải quan

Lương: 9,5Tr – 14 Tr VND

Vị trí: Bắc Ninh


Quản trị website (Webiste Manager)

Lương: 8,5 Tr – 11 Tr VND

Vị trí: Bắc Ninh


Designer Staff (Nhân viên thiết kế)

Lương: 9,5Tr – 14 Tr VND

Vị trí: Bắc Ninh


Chuyên viên làm thủ tục thông quan

Lương: 8,5 Tr – 11 Tr VND

Vị trí: Bắc Ninh


Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Lương: 9,5Tr – 14 Tr VND

Vị trí: Bắc Ninh


PYK Logistics đang tìm kiếm nhân tài như Bạn

Hãy để lại Profile (portfolio cá nhân) cho chúng tôi và cùng thăng tiến trong sự nghiệp