Về chúng  tôi PYK Logistics

Về chúng tôi PYK Logistics

08/01/2019

Thành lập từ năm 2008, PYK Logistics xây dựng tầm nhìn và phấn đấu trở thành công ty cung cấp dịch vụ logistics tích hợp theo tiêu chuẩn quốc tế, trở thành đơn vị sở hữu chuỗi cung ứng hoàn hảo tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Trong hơn một thập kỷ qua, PYK Logistics luôn theo đuổi sứ mệnh tạo ra chuỗi giá trị tối ưu nhất cho khách hàng, cộng đồng và doanh nghiệp. Ngoài hoạt động phát triển các dịch vụ cốt lõi như giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, đường hàng không, đường bộ; gom hàng lẻ chuyên tuyến quốc tế (N.V.O.C.C) và nội địa (LTL); đại lý hải quan… PYK Logistics luôn quyết tâm tạo ra giá trị thực sự cho khách hàng bằng việc tập trung cung cấp các giải pháp logistics gắn liền với nhu cầu và lợi ích của đối tác, khách hàng.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một công ty chuẩn quốc tế về cung cấp các dịch vụ Logistics tích hợp và là đơn vị tạo dựng nên chuỗi cung ứng ở Việt Nam và khu vực Đông Dương

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra chuỗi cung ứng hiệu quả mang lại lợi ích cho cả khách hàng, bản thân doanh nghiệp và cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

  • TEAMWORK - Kỹ năng làm việc nhóm giữ vai trò then chốt.
  • KIẾN THỨC - Nền tảng cá nhân kết hợp đào tạo chuyên sâu.
  • HỢP TÁC WIN WIN - Chia sẻ lợi ích một cách công bằng.

Khách hàng đối tác

PYK Logistics luôn ý thức được rằng Khách hàng và Đối tác là các nhân tố quan trọng, quyết định tương lai và sự phát triển của công ty. Công việc và nhiệm vụ của chúng tôi là phục vụ và đáp ứng các nhu cầu của Khách hàng.

  • Các doanh nghiệp FDI của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
  • Các nhà máy, công ty FDI tại các khu công nghiệp phía Nam, phía Bắc.
  • Các công ty Thương mại.
Download Profle ( Hồ sơ năng lực):