Dịch vụ hải quan, thủ tục thông quan hàng hóa

Dịch vụ hải quan, thủ tục thông quan hàng hóa

08/01/2019

Hoạt động khai thuê hải quan là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi dịch vụ được cung ứng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Sự phức tạp và khác biệt nhau về thủ tục hải quan của các nước khiến cho việc lưu thông hàng hóa khó khăn. Đến với chúng tôi, bạn không cần lo lắng về thủ tục hải quan nữa.

PYK Logistics chính thức được công nhận là một trong những Đại lý hải quan đầu tiên. Chúng tôi được phép thay mặt chủ hàng ký tên, đóng dấu trên tờ khai xuất, nhập khẩu để khai báo hải quan. Điều này giảm được thời gian đi lại để lấy chữ ký của chủ hàng đồng thời khẳng định được trách nhiệm và chất lượng khai thuê hải quan của PYK Logistics.

  • Khai quan điện tử, khai hải quan từ xa
  • Sử dụng phần mềm khai báo hải quan chuyên nghiệp
  • Đáp ứng nhu cầu khai quan của khách hàng

Đội ngũ nhân viên luôn được nâng cao tính chuyên nghiệp về nghiệp vụ khai báo hải quan, nắm vững văn bản pháp luật hải quan, chính sách thuế, chế độ miễn giảm thuế … liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu.